Sběrný dvůr – provozní doba

středa 14:00 – 16:30
sobota 9:00 – 11:30

Domovní odpady se svážejí každý sudý týden v pátek. Nádoby je nutno připravit ráno před dům v blízkosti komunikace.

Objemový odpad (matrace, koberce, sedačky, křesla, skříně apod.) a  nebezpečný odpad (televizory, rádia, pneumatiky osobních aut, nádoby od barev, chemikálie, baterie a podobné materiály) – tyto odpady se shromažďují ve sběrném dvoře (hasičský areál v Č. Křídlovicích).

Plastový odpad (například pet láhve) a papír. K tomuto sběru jsou umístěny kontejnery před prodejnami potravin. Pet láhve se musí odzátkovat a sešlápnout, aby se zmenšil jejich objem.

 

Obec Božice na Facebooku

facebook color

Registrace newsletteru

newsletter

Knihovna

knihovna

Poplatky – pes, odpady, …

kc ikona

Hlášení poruch

img 229205