telefon +420 515 257 125

email oubozice@volny.cz

Vyhledávání

Koupit generick√Ĺ Lasix Furosemid online

Generisches Estrace Estradiol kaufen online

Odkaz na úřední desku

Úřední deska

Odkaz na aktuality

Aktuality

Odkaz na rozhlas

Hlášení

Odkaz na knihovnu

Knihovna

Odkaz na hlášení poruch

Hlášení poruch

Odkaz na poplatky

Poplatky

Odkaz na Relax Božice

Relax Božice

24 dd a ruze

Obec Božice patří mezi nejstarší obce jihovýchodní části Znojemska. Současné Božice byly vytvořeny v roce 1951 sloučením dvou přibližně stejně velkých obcí Božice a České Křídlovice. Součástí obce jsou i místní části Kolonie u Dvora, Mlýnské Domky (Zámlýní), U Nádraží a Na Posádce.
Území současného božického katastru leží z velké části v široké úrodné říční nivě řeky Jevišovky včetně pravostranného přítoku Příčního potoka s několika rybníky a akumulační nádrží.

K nejcennějším dokladům pravěkého osídlení katastru patří nález keramického skladu (depotu) třinácti nádob kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné (eneolitu) na zahradě domu č. 281 (dnes čísla 15) v Božicích – Kolonii kustodem znojemského muzea Antonem Vrbkou v roce 1935. Archeologický průzkum z roku 1995 pak potvrdil osídlení v téže lokalitě (návrší naproti domu č. 12) i v rané době dějinné.

53 lurdska kaplicka

Nejstarší písemné zprávy o Božicích se vztahují k roku 1225. Dne 25.4.1225 byl Jindřichem, titulárním biskupem z Troje, vysvěcen farní kostel sv. Petra a Pavla v Křídlovicích. Ten patří díky románskému jádru a gotickému vnitřku k nejstarším kostelům v okolí a je dodnes významnou stavbou v obci. Barokní jednopodlažní a velmi prostorná fara pochází z konce 17. století. Zápisy ve farní matrice začínají rokem 1683. Jediným viditelným pozůstatkem původního hřbitova kolem kostela je zbytek náhrobku posledního louckého premonstráta a křídlovického faráře z let 1772 – 1801 Pavla Priegela. Nejstarší původní součástí současného hřbitova je kamenný kříž s letopočtem 1822 stojící dnes uprostřed areálu. Na hřbitově též najdeme hrobku preláta Maxe Mayera, rytíře z Ahrdorfu a Wallersteinu, z roku 1928 a zděnou poklonu s deskou na památku původních německých obyvatel obce. K dalším významným historickým stavbám patří především komplex budov bývalého dívčího penzionátu Maria Hilf sester sv. Karla Boromejského, postaveného v letech 1894 – 1906 především zásluhou faráře Maxe Mayera. Podstatná část slouží od roku 1950 jako domov důchodců. Do čtyřpatrové budovy „kláštera“ je vkusně architektonicky začleněná nádherně zdobená kaple s barevně malovanými okny. I když není od roku 1979 používána k bohoslužebným účelům, je zahrnutá v evidenci chráněných památek. V rohu klášterní zahrady se nachází tzv. lurdská kaplička, nejhezčí kaplička v obci, pocházející asi z 1.pol. 18.stol.

V roce 2009 rekonstruovaná zděná zvonička s kaplí na návsi původních Božic pochází z roku 1862. Mezi evidované památky patří nejmladší kaplička – zděná poklona z roku 1924 ve východní části obce u polní cesty k vinohradům za školou. Další kapličky – zděné poklony se nacházejí v polích nad Křídlovicemi a u cesty do Zámlýní. Jiné byly v minulosti odstraněny (např. u I. mateřské školy, u nádraží, za stanicí). Nejcennější sochy pocházejí z 18. století. Jedná se o barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 u farské zdi a sloup Nejsvětější Trojice z roku 1747 na návsi v Českých Křídlovicích. Z 18. století pochází socha sv. Antonína umístěná po roce 1930 u vily v Zámlýní, sochu sv. Donáta, ochránce polních plodin a patrona vinařů, najdeme od roku 1908 na mírném návrší v jižní části obce. Před tzv. Thavonovou vilou stojí od roku 1926 socha Madony s malým Ježíšem, na jejím podstavci je erb preláta Maxe Mayera. Nová soška sv. Floriána, patrona hasičů, je umístěná ve výklenku na budově bývalé kovárny, dnes objektu Sboru dobrovolných hasičů. Nejstarší kamenný kříž z roku 1767 (dříve se mu říkalo bílý kříž) stojí severně od obce při výjezdu z obce na Mackovice. Dřevěný kříž u kostela byl nově zhotoven v roce 2008. V katastru obce se nacházejí ještě další kříže: kříž nad vodárnou z roku 1872 se symboly kalicha, kohouta a sv. Anny nebo kříž se sousoším Madony s anděly u Raušových.

Památník válečných obětí „Za vlast, svobodu a pokrok“ ve stráni u kostela vznikl v roce 1945 úpravou původního pomníku (z roku 1923) padlým německým vojákům. Památník osvobození z roku 1975 se symboly srpu, hvězdy a kladiva byl nejdříve v roce 1991 odstraněn z prostranství před školou (od roku 1975) a v roce 2005 vztyčen na soukromém pozemku na úpatí mýtického Tančícího kopce (Tanzbergu). Pomník připomínající 10. výročí příchodu českých kolonistů do Božic byl odhalen v roce 1937 uprostřed Kolonie. Památné jsou též tři lípy u Jiráskova domu na Kolonii (Masarykova, Benešova a Švehlova), lípa v zahrádce u bývalé české menšinové školy z roku 1927 a chráněná lípa před hájenkou při vjezdu do obce od Borotic. V roce 2010 byla odhalena pamětní deska božickým členům odbojové organizace Světlana jako součást památníku u kostela.

Mezi zajímavé budovy patří Jiráskův dům osvěty postavený jako kulturní středisko českých kolonistů v letech 1935 – 1936 (s údaji na dvou pamětních deskách na budově), lovecký zámeček Samota (Allein) vybudovaný jako romantická vila alpského švýcarského stylu počátkem 19. století tehdejším držitelem jaroslavického panství svobodným pánem Petrem Braunem v lese při cestě vedoucí do Borotic. Panský dům (dnes zdravotní středisko) pochází z roku 1834, na hlavní božické křižovatce stojí (značně přestavovaná) dvoupodlažní barokní panská sýpka.

Hodně se proměnily školní budovy. Nová budova základní školy pochází z let 1961 – 1963, budova dnešní I. mateřské školy byla postavena v letech 1890 – 1893, budova II. mateřské školy v Českých Křídlovicích vznikla přestavbou v roce 1948 a z české menšinové školy (postavené v roce 1926) na hlavní božické křižovatce vznikla přestavbou základní umělecká škola. Budova bývalé obecné školy v Českých Křídlovicích postavená v roce 1824 byla v polovině 90. let 20. stol. přestavěná na byty.
Budova božického nádraží je v provozu od roku 1871. Architektonicky zajímavá budova Hospůdky u Šíbla u božického nádraží zde stála již před stavbou trati v letech 1869 – 1871. Další hostince najdeme v Božicích (hostinec Jan Kudlička), v Českých Křídlovicích (Saloon M. Vachalíka) a v Jiráskově domě na Kolonii. O víkendech je v provozu bar v kulturním domě. Ve dvou moderních budovách u hřiště najdeme VM – Market, květinářství, lékárnu, obchod s textilem, ve druhé budově pak novou poštu (tradice božické pošty sahá až do roku 1872). Obchod Jednoty v Božicích byl přestavěn v roce 2007, zánovní budova Jednoty v Českých Křídlovicích pochází z roku 1956. Motoristům slouží čerpací stanice PHM u nádraží.

Obchodní činnosti slouží i bývalá průmyslová prodejna (původně klášterní mateřská škola, později sokolovna) v Českých Křídlovicích a stavebniny v Zámlýní. Rozmanitá je zemědělská činnost, které se věnují Agropodnik Mašovice, firma Klíč (včetně produkce a prodeje mléka), firma Turoň, Míča, Zatloukal, Bořivoj Čada, …. . V průmyslové zóně u nádraží se nachází čtyři velké podniky: Prefa Brno, a.s. a Best Beta, a.s. vyrábějí betonové zboží, Land – Produkt, a.s. se zabývá zemědělskou činností a Českomoravské štěrkovny, provoz Božice, těžbou a prodejem písku.

Sportu, oddechu a kultuře slouží nádherný areál fotbalového hřiště, sál kulturního domu a zařízení Relax v suterénu kulturního domu. Procházkám i poučení by měl sloužit lesopark a dva ekologické mokřady Niva pod Božicemi a Vodní a mokřadní biotop u Božického potoka. Oblíbeným cílem vycházek je oblast Božického rybníka a přírodní oblast Karlov (původně Horní Hoja) kolem Karlovských rybníků a tzv. Hraběcí studánka krytá klasicistními pískovcovými deskami z roku 1810, byť se již nachází na katastru obce Šanov Kromě vlastních rodinných domů a bytů a velkého množství obecních bytů je možno bydlet i v zařízení DPS, které bylo postaveno počátkem 21. století za kulturním domem. K obci patří též areál bývalé vojenské posádky. Kromě bytů je zde zázemí firmy Břežanská dopravní společnost, s.r.o. Mezi řadou služeb a provozoven je využívaná obecní kuchyně s jídelnou v kulturním domě. Své služby nabízí Infocentrum Niva a obecní knihovna v budově společenského (kulturního) domu. Při vjezdu do obce od Borotic je umístěná sběrna surovin. V areálu kulturního domu najdeme holičství a kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru a masáže. V obci najdeme další provozovny a služby: kosmetiku a masáže, opravna automobilů, výrobu drátěného pletiva, stolařství ….

V katastru obce, v trati zvané Na letišti, se nacházelo hnízdiště dropa velkého.

V roce 2010 se začala stavět fotovoltaická elektrárna za stanicí.

Koupit generick√Ĺ Lasix Furosemid online

Generisches Estrace Estradiol kaufen online

Odkazy

Mobilní aplikace

Krizport

Pálení klestí

Krizport chytré blondýny

Znak obce Božice