Program rozvoje obce Božice
Vážení spoluobčané,

obec Božice v současné době zpracovává program rozvoje obce, jehož cílem je stanovit prioritní oblasti rozvoje obce v období 2022 - 2027.
 
Jedná se o strategický dokument, který usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot. Tento dokument je navíc nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání některých dotací.

Plán rozvoje obce Božice musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

V této souvislosti se na Vás obracím s žádostí o spolupráci ve formě vyplnění krátkého anonymního dotazníku.
 
Děkuji za Váš čas.

Karel Hala
starosta obce Božice

 

Obec Božice na Facebooku

facebook color

Registrace newsletteru

newsletter

Knihovna

knihovna

Poplatky – pes, odpady, …

kc ikona

Hlášení poruch

img 229205