• obec Božice
 • obec Božice
 • obec Božice

Březen měsíc čtenářů

BMČ 2019 plakát

Během celého měsíce března bude probíhat – amnestie dlužníků, registrace nových čtenářů zdarma, besedy pro MŠ a ZŠ

Výtvarná soutěž pro děti: do 27. března 2019 můžete odevzdávat svá dílka na téma „Můj hrdina z knížky“. Více informací v knihovně a na samostatném plakátku

Výtvarná soutěž

Ve čtvrtek 21. a 28. března 2019 – dny otevřených dveří a od 14.00 hodin tvořivé dílničky

29.března 2019 – Noc sAndersenem

Obecní knihovna vás zve na Zimní dílničky.

Ve středu 12. a 19. prosince 2018 od 14.00 do 16.30 hodin

Týden knihoven 2018

Obecní knihovna v Božicích se i letos připojuje k již 22. ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na podporu četby a knihoven.

Letošní téma: Lokální historie

 1. – 4. října 2018 Dny otevřených dveří – přijďte si k nám na kafíčko nebo čaj, prohlédnout si knihovnu…
 • Rádi přivítáme nové čtenáře, tento týden se mohou přihlašovat zdarma
 • čtenáři budou osvobozeni od poplatků za upomínky
 • pro ZŠ a MŠ pořádáme čtenářské lekce a besedy
 1. října 2018 – pro dětské čtenáře knihovny „Podzimní (ne)nocování“

Přihlašovat se můžete do čtvrtka 27. 9. 2018

O nej… čtenářský deník

29. června 2018 proběhlo v sále KD při slavnostním loučení s deváťáky ZŠ vyhlášení výsledků soutěže O nej… čtenářský deník. Vítězové obdrželi diplom a knižní odměnu.

Pasování prvňáčků

Dne 16. května proběhlo v knihovně tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve jsme si zopakovali, co vše se děti naučily v lekci z předchozí návštěvy knihovny. Všichni potom složili zkoušku ze čtení a slíbili, že budou ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako praví rytíři, se budou bít za všechno dobré, co je v knížkách napsáno. Vše stvrdili svým podpisem na listině a potom byli panem starostou pasováni na rytíře řádu čtenářského. Za odměnu dostali knihu Bráchova bota od Evelíny Koubové, která vyšla v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je to neprodejná publikace vydaná pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do tohoto projektu ve školním roce 2017/2018.

Pomáhat můžete i vy zapojením se do projektu. Veškeré informace na www.ctenipomaha.cz

Jarní tvoření

Březen – měsíc čtenářů

Zveme vás na přednášku: Pět zemí a pěšky do Říma

Zimní dílničky pro dospělé a dětičky

Zveme všechny šikovné děti,maminky, babičky,tatínky, dědečky… na tvoření při kafíčku či čaji. Přijďte se třeba jen podívat a popovídat si, nebo si něco pěkného vyrobit.

V knihovně vždy od 14.00 do 16.30 hodin

pondělí 11.12.2017 – ozdoby ze šišek

středa 13.12.2017 – sněhuláci s čepicí, vánoční přání

středa 20.12.2017 – další vánoční dekorace … překvapení

Pro děti budou připraveny také omalovánky, bludiště ….

Den pro dětskou knihu (2.12.2017) – 11. ročník celostátní akce

V obecní knihovně při příležitosti akce „Den pro dětskou knihu“ budeme v době od 4. do 20. prosince přihlašovat nové dětské čtenáře zdarma, uskuteční se prodej vyřazených knih a amnestie dlužníků, ve dnech 11.,13. a 20. prosince potom dny otevřených dveří a zimní dílničky.

Týden knihoven 2. – 8. října 2017

Obecní knihovna v Božicích se opět připojuje k letos již 21. ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na podporu četby a knihoven. Letošní motto: Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou.

Rádi zde uvidíme také předškolní děti a jejich rodiče, máme tu hrací koutek s hračkami a děti si zde mohou také kreslit.

Naše akce:

– Dny otevřených dveří – přijďte si k nám na kafíčko nebo čaj

– Rádi přivítáme nové čtenáře, tento týden se mohou přihlašovat zdarma

– přineste si svoji knihu a zdarma Vám ji pomůžeme obalit

– čtenáři budou osvobozeni od poplatků za upomínky

– pro ZŠ a MŠ pořádáme čtenářské lekce a besedy

– 6. října – Podzimní (ne)nocování

Více informací o akcích v knihovně.

Podzimní nenocování – plakát

6. a 7.června 2017 proběhlo v knihovně pasování prvňáčků na čtenáře.

Jarní tvoření 2017 – plakát

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 • amnestie dlužníků
 • registrace nových čtenářů zdarma
 • přijďte si obalit svoji oblíbenou knihu
 • besedy pro MŠ a ZŠ
 • dny otevřených dveří
 • jarní tvoření
 • Noc s Andersenem

V prosinci 2016 jsme se sešli na zimním tvoření.

V roce 2016 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje,ze které jsme pořídili do knihovny nové počítače pro veřejnost a novou tiskárnu.

plakát – vánoční dílničky

Lekce pro 3.B třídu ZŠ – Kniha a její tvůrci

S mou knihovnou tam a sem, projdeme se pravěkem

Se třemi besedami jsme se zapojili do projektu MěK Znojmo „S mou knihovnou tam a sem, projdeme se pravěkem. “ Tento projekt je financován z dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století a dotace na výkon regionálních funkcí. V pátek 7. října nás navštívila se svojí besedou slečna Monika Mažárová z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Žáci 6. třídy ZŠ Božice si prohloubili znalosti o pravěku a o tom jak se žilo pravěkým lidem v našem regionu. 31. října za námi zavítal p. Mgr. Pavel Frind, který v současnosti pracuje v Městské knihovně Znojmo v hudebním oddělení a půjčovně pro dospělé čtenáře. Připravil si besedu pro žáky 2. třídy o pravěkých nástrojích a o zvucích pravěku. Děti si mohly hudební nástroje také vyzkoušet. Jako poslední za námi přijel v pátek 11. listopadu se svým workshopem pan Lukáš Divácký z Brna, který se věnuje underground komiksu, grafice, designu. Je spoluzakladatelem grafického studia Hdartworks, přispívá do časopisu Bubble gun. Jeho kresby jsou určeny spíše dospělým čtenářům, je však nakloněn různým druhům spolupráce. Zapojil žáky 6. třídy do tvorby komiksu jako následovníku nástěnných maleb. Děti měly za úkol dotvořit komiks o pravěkém chlapci Pazourkovi,což se jim velice povedlo. Výstupem celého projektu bude výstava výtvarných a literárních prací ze všech zapojených knihoven, která se bude konat v únoru 2017 v galerii v Domě porozumění ve Znojmě, kterou má ve správě Městská knihovna Znojmo.

Týden knihoven

3. – 9. října 2016

Obecní knihovna v Božicích se opět připojuje k již 20. ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní ústřední motto akce zní: „Braňte knihu!“

 • přihlašování nových čtenářů zdarma
 • dny otevřených dveří
 • amnestie od poplatků za upomínky
 • čtenářské lekce a besedy pro ZŠ a MŠ
 • obalte si v knihovně svoji knihu
 • 5. října půjdeme s knihami do přírody – sraz v 15.00 hodin v knihovně
 • 14. října se můžete těšit na Podzimní nocování s Broučky.

více informací o akcích dostanete v knihovně.

Pasování prvňáčků

Ve středu 1. června 2016 proběhlo v knihovně slavnostní „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“. Děti z 1. třídy nejdříve předvedly své čtenářské dovednosti a složily slavnostní slib, potom byly pasovány panem starostou na rytíře Řádu čtenářského. Za odměnu si děti odnesly několik upomínkových předmětů a kihu Kláry Smolíkové Knihožrouti, která byla vydána pro žáky 1. tříd základních škol přihlášených do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve školním roce 2015/2016.

Co vás v knihovně čeká?

 • Soutěž o Nej… čtenářský deník. Děti mohou opět během května nosit do knihovny své čtenářské deníky. Vyhodnocení proběhne během června a ti nejlepší budou oceněni na školní akademii na konci června. Pro malou účast soutěž zrušena!
 • V červnu také proběhne pasování prvňáčků na čtenáře.
 • Během letních prázdnin budu také pořádat několik odpolední plných her a tvoření.

Noc s Andersenem

Letos se nocování zúčastnilo 12 dětí. Tématem byla Malá mořská víla a její podmořský svět. Vyráběli jsme mořské živočichy do podmořské říše – mořské ryby i jiné živočichy z papíru a chobotničky z PET-lahví. Po večeři jsme vyrazili na procházku, šli jsme se podívat k Jevišovce a k jezírkům. Na zpáteční cestě jsme se stavili v lesoparku, kde děti musely projít stezkou odvahy. Na konci na ně čekal můj pomocník Martin, tam všichni museli podepsat listinu s úkolem mlčet celou cestu zpět do podmořské říše (knihovny), jestliže mlčení poruší, dostanou trest. Většina dětí to nevydrželo a musely proto ke knihovně doskákat jako žáby. Děti potom soutěžily v mořské olympiádě, hrály hry, četly. Odměnou jim bylo sladké překvapení, medaile z mušlí, pohlednice a další drobné upomínkové předměty. Na dobrou noc jsem dětem pustila audio pohádku Malá mořská víla, kterou namluvil Ladislav Frej. Poslední spáči usnuli kolem 1 hodiny. Všichni jsme si to krásně užili a ráno po snídani, kterou připravili maminky dětí, napekly buchty, jsme se kolem 9 hodiny rozešli domů.

Jarní tvoření

Ve středu 16. a 23. března jsme se sešli při jarním tvoření. Vyráběli jsme visačky na dveře z lékařských špachtlí a stojánky na kraslice z papírových obalů na vajíčka.

2016

*Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (29.2.-6.3.2016) Děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), čtení na netradičních místech, čtení netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv. Hlavně masivně a po celý týden! *Na podporu čtenářství vyhlašujeme fotografickou soutěž : „Čtení na netradičním místě“ (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, u vody, v tramvaji, či na jiných netradičních místech…) Posílejte své fotografie čtenářů do 31. března 2016 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nejzdařilejší fotky zveřejníme na našich webových stránkách a nejlepší 3 z nich odměníme. *Přijďte si do knihovny odpočnout a RELAXOVAT s omalovánkami. Během měsíce března vám budou v knihovně k dispozice pastelky a omalovánky pro malé i velké děti i pro dospěláky. *16. a 23. 3. bude v knihovně probíhat Jarní tvoření *Noc s Andersenem 2016 Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již šestnáctá Noc s Andersenem, která letos připadla na 1. dubna. V naší knihovně to bude již 10. nocování. Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR ve Dvoře Králové nad Labem rozhodla, že tématem 16. ročníku pohádkové Noci s Andersenem bude 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Ta bude i naším hlavním tématem noci. A jak se to tak hezky spojuje, 40. výročí oslaví také filmová verze pohádky Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli. Samozřejmě jako vždy budeme připomínat během pohádkového nocování i další jubilanty, mezi které patří Jan Vodňanský, Zdeněk Svěrák, Miloš Macourek, Jan Karafiát a další či velikánské výročí narození Karla IV. * přihlašování nových čtenářů zdarma * amnestie čtenářů

Předvánoční dílničky pro rodiče a dětičky

Opět jsem pro vás přichystala na měsíc prosinec dílničky, kde si můžete s dětmi vyrobit něco pěkného, nebo si přijďte jen tak posedět a popovídat si. Přijít můžete v pondělí 2., 9., a 16. prosince od 14.30 do 16.30 hodin.

TÝDEN KNIHOVEN 5. – 11. října 2015

Pohádková noc v knihovně V pátek 9. října jsme se s dětmi opět sešli v knihovně, abychom tu prožili pohádkovou noc. Tentokrát bylo nocování zaměřeno na Karla Čapka. Připomněli jsme si Doktorskou pohádku z knihy Devatero pohádek. Děti kreslily kouzelníky, dávaly nová jména koření, malovaly smutný a veselý hrad, vyráběly loutky se kterými si zahráli divadelní scénky, hrály hry a soutěžily. Také nechyběla večerní procházka tentokrát trochu strašidelná, protože jsme se vydali na hřbitov. Spát jsme šli až po půlnoci a první ranní ptáčata byla vzhůru už po šesté hodině. Ráno jsme uklidili knihovnu, nasnídali se, děti si daly malou rozcvičku a ještě zbyl čas na hraní her a prohlížení knížek. Kolem 9 hodiny jsme se rozcházeli domů. Už se těším, že si to zase pěkně užijeme na dalším nocování, na Noci s Andersenem, která nás čeká 1. dubna 2016.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

V pondělí 1.června a ve středu 3. června jsme v knihovně prožili slavnostní dopoledne. Děti z 1.A a 1.B třídy ZŠ Božice byly pasovány na čtenáře knihovny. Nejdříve musely splnit zkoušku – měly za úkol přečíst kousek textu a složit slavnostní slib, který stvrdili svým podpisem. Potom je pan starosta pasoval mečem na čtenáře knihovny. Děti dostaly na památku pěknou knihu, záložku do knihy, pamětní list a přihlášku do knihovny. Všem novým čtenářům přeji, aby j se do knihovny vraceli co nejčastěji, aby se jim čtení stalo zálibou, neboť právě skrze knihy naleznou spoustu nových věcí a vědomostí.

Máme za sebou Noc s Andersenem

V pátek 27. března se sešlo na „noc v knihovně“ 13 dětí od 6 do 13 let. Letos u nás probíhala noc na téma Večerníček – ten letos slaví 50 let. Děti malovaly na trička, soutěžili, psaly testíky a za asistence 3 pomocníků zvládly i noční stezku odvahy s úkolama. Za odměnu jsem pro ně přichystala roládu, na které si všichni pochutnali po příchodu ze stezky. Poslední špitání před spaním bylo slyšet kolem půl druhé a ráno po 6 hodině už vstávali první ranní ptáčata. Po snídani šli všichni na rozcvičku, uklidili jsme knihovnu a o půl deváté se děti rozcházeli domů. Už se těším na další spaní, které bude na podzim.

Zapojili jsme se do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“

Projekt je zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních škol a pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé republiky. Úspěšní účastníci obdrží na závěr první třídy „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce do projektu přihlášené a nedá se nikde koupit. Více na www.skipcr.cz a Čtení pomáhá – Knížka pro prvňáčka

Březen – měsíc čtenářů

Během měsíce března nás čeká opět několik akcí: – besedy pro MŠ a ZŠ – Jarní tvoření 18. a 25. března od 15.00 do 17.00 hodin – Noc s Andersenem 27. března 2015

Přihlášky a další informace budou k dispozici od 3. března 2015 v knihovně.

Soutěž o nej… čtenářský deník

Milé děti, kteří se chcete do soutěže zapojit: Přečtěte co nejvíce knih, zapište je do čtenářského deníku a během měsíce května deníky přineste do knihovny. Nejlepší a nejoriginálnější deníčky budou oceněny během června 2015. Podrobnější informace dostanete v knihovně.

Lovci perel – pokračujeme !

Tato hra vznikla spoluprací Knihovny města Hradce Králové, KDK SKIP a Univerzity Hradce Králové. Zveme naše dětské čtenáře k zapojení se také do této aktivní hry. Milé holky a kluci, milovníci knížek a příběhů, nyní se můžete zapojit do celoroční hry, ve které se stanete lovci perel. V průběhu celého roku máte šanci získávat perly jednoduše tak, že při čtení knížek budete trošku aktivní! …navlečte si svoji dlouhou šňůru perel! Více informací – v knihovně.

Zimní tvoření

Každé pondělí od 24. 11. do 15.12. 2014 proběhlo v knihovně „Zimní tvoření“. Vyráběli jsme obrázky ze semínek, andílky, maňásky, dárkové tašky, vánoční přání a ozdoby ze slaného těsta. Účast byla veliká a děti moc šikovné.

Podzimní nocování

3. října 2014 se uskutečnilo podzimní nocování v knihovně. Vyráběli jsme lucerničky, panenky utěšitelky a rozvrh hodin/fotorámeček 2 v 1. Připomněli jsme si 100letou válku, výročí významných dětských spisovatelů O. Sekory a E. Petišky a samozřejmě četli příběhy z jejich knížek. Nechyběla ani večerní procházka do lesoparku, kde děti prošly stezkou odvahy a plnily úkoly. Spát se šlo až po půlnoci. Další spaní v knihovně bude v březnu na „Noci s Andersenem“. Už se moc těším, že si to opět hezky užijeme.

Zavádíme novou službu: Knihy domů

Pokud nemůžete z nějakého důvodu přijít do knihovny, rádi vám knihy vybereme a po domluvě doneseme až domů. tel.: 515257010, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Týden knihoven: 6. – 12. října 2014, 18. ročník

* Tento týden se můžete registrovat rok zdarma (jen noví čtenáři) * Amnestie dlužníků * besedy pro ZŠ a MŠ * burza vyřazených knih * 3. 10. Podzimní nocování v knihovně

Hravé odpoledne v knihovně

Máte rádi testíky, doplňovačky, hrajete si rádi? Přijďte si pohrát a zasoutěžit do knihovny od 16. do 19. června – vždy od 13.00 hodin odpoledne.

Velikonoční tvoření

ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 16.00 hodin

Březen měsíc čtenářů 2014

Měsíc březen byl bohatý na akce v knihovně. Pořádali jsme besedy pro MŠ a ZŠ, proběhlo „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“ a jako každý rok jsme také z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna spali v knihovně.

Pasování prvňáčků

Na „Noc s Andersenem“ do božické knihovny dorazilo 14 dětských účastníků, 1 paní knihovnice a 1 paní učitelka. Letos u nás probíhala noc v detektivním duchu s komisařem Vrťapkou. Po přivítání v knihovně jsme pátrali po ukradeném pokladu. Po šipkách jsme dorazili až k božickému rybníku, kde jsme našli poklad – špekáčky a společně si je opekli. Po návratu z výpravy jsme si vyrobili detektivní průkazy. Také nás navštívili strážníci místní policie, kteří dětem ukázali výstroj se kterou pracují. Dále nás čekala noční hra, stezka statečných detektivů, výroba detektivního leporela, spousta luštění a her. Spát se šlo až po půlnoci, domů jsme se rozešli kolem deváté ráno. Už se těšíme na další nocování.

Připojujeme se k projektu “Lovci perel“

Tato aktivita je výsledkem spolupráce Knihovny města Hradce Králové, KDK SKIP a Univerzity Hradec Králové.

Zveme naše dětské čtenáře k zapojení se také do této aktivity.

Milé holky a kluci, milovníci knížek a příběhů, nyní se můžete zapojit do celoroční hry, ve které se stanete lovci perel. V průběhu celého roku máte šanci získávat perly jednoduše tak, že při čtení knížek budete trošku aktivní!

…navlečte si svoji dlouhou šňůru perel!

Více informací – v knihovně.

Aktivity v prosinci 2013

Měsíc Prosinec byl v knihovně ve znamení besed. Knihovnu navštívily děti z MŠ Božice, MŠ Borotice, děti z družiny při ZŠ a děti z nižšího stupně ZŠ. Na besedách jsme si povídali o zimě a o Vánocích.

S Vánocemi bylo spojené také „Zimní tvoření pro děti“. Vyráběli jsme adventní kalendáře a papírové ozdoby na stromeček. „Vánoční povídání s překvapením“ se také podařilo. Povídali jsme si o vánočních tradicích a jak to chodí o vánocích ve světě. vyrobili jsme si přáníčka, ozdobili perníčky a rozbalili dárek s překvapením.

Více ve fotogalerii.

Zimní výtvarná soutěž

„Když se řekne zima“ Své výtvarné práce můžete nosit do knihovny od 2. do 20. prosince 2013 Slavnostní vyhlášení proběhne v knihovně 6. ledna 2014

Zimní tvoření pro děti a rodiče

v knihovně vždy od 14.30 do 16.00 hodin 2.12.2013 Výroba adventního kalendáře 9.12.2013 Papírové ozdoby na stromeček 16.12. Vánoční povídání s překvapením

Týden knihoven – 30.9. – 6.10. 2013

* Tento týden se můžete registrovat na tento rok zdarma

* Amnestie dlužníků

* Podzimní nocování 4. října

* besedy pro ZŠ a MŠ

Podzimní nocování

4. října se v knihovně uskuteční podzimní nocování v knihovně.

Na co se můžete těšit?

Na večerní procházku po Božicích, vyrábění lampionu, karnevalové škrabošky, opékání špekáčků….

Bližší informace v knihovně.

1. MŠ Božice v knihovně

24. dubna naši knihovnu navštívily děti z I. MŠ Božice. Povídali jsme si odětských knihách, jak kniha vzniká a také jsme se seznámili s pohádkovými hrdiny. Děti si potom mohly porozhlédnout po knihovně a prolistovat si knihy. (foto dole ve fotogalerii)

Noc s Andersenem

V pátek 5. dubna 2013 proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Spalo tu 11 dětí. Pozvala jsem si na pomoc čarodějku Dobrodějku, která přijela se svými dvěmi pomocnicemi. Společně jsme si vyrobili jmenovky ve tvaru ruky, potom jsme vyvolali ducha H. CH. Andersena, který nám zanechal dopis, ve ktrém vzpomněl na ilustrátorku Helenu Zmatlíkovou. Po večeři děti plnily úkoly, vyrobily si kouzelnické hůlky, kreslily obrázek na téma knih Heleny Zmatlíkové, četli jsme, soutěžili v letu na koštěti, v hodu ohnivou koulí a potom jsme hledali poklad. Také jsme navrhovali a vyráběli klobouky a po jedné hodině v noci jsme šli spát. Ráno po osmé hodině se děti rozešly domů. (foto dole ve fotogalerii)

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Ve středu 3. dubna 2013 jsme v knihovně prožili slavnostní dopoledne. Děti z první třídy ZŠ Božice byly pasovány na čtenáře knihovny. Nejdříve musely splnit zkoušku – měly za úkol přečíst kousek textu, a také složit slavnostní slib. Potom je pan starosta pasoval mečem na čtenáře. Děti dostaly na památku pěknou knihu, pexeso a pamětní list. (foto dole ve fotogalerii)

Výtvarná odpoledne

Na březen je opět připraveno několik výtvarných dílen. Přijďte strávit pěkné odpoledne do knihovny vždy od 14.00 do 16.00 hodin. 13.3.2013 Kreslení na téma jaro, zápichy do květináče -zajíčci, vajíčka , beránci, … 20.3.2013 Zdobení kraslic ( přineste si vyfouknutá vajíčka) 27.3.2013 Pletení košíčku z papíru (s sebou ruličky papíru, misku na oplétání, kolíčky na prádlo) Pro všechny malé i velké výtvarníky bude připraveno malé občerstvení. ___________________________________________________________________

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ DĚTSKÉ ČTENÁŘE ROKU 2012

A SOUTĚŽÍME

O NEJHEZČÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK.

Do 28.2.2013 můžete nosit do knihovny své čtenářské deníky.

Vyhlášení : 27. března 2013 v 15.00 hodin

DÁLE VÁS ZVEME NA :

3. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“

(4.-10.3. 2013)

Tento týden se mohou noví čtenáři přihlásit na tento rok zdarma

a dlužníkům vyhlašujeme amnestii

________________________________________________________________ ARCHIV: Den pro dětskou knihu zimní tvoření pro děti 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. _________________________________________________________ TÝDEN KNIHOVEN – 16. ročník 1. – 7. října 2012 Letošní motto: Čti – žij zdravě! 1. – 5. 10 Amnestie dlužníků – při vracení knih neplatíte poplatek za upomínku. 1. – 5. 10 Dny otevřených dveří – rádi přivítáme nové členy knihovny přihlášky na letošní rok jsou tento týden zdarma. 1. – 5. 10 Besedy pro děti ZŠ a MŠ 1. – 5. 10. Výstavka knih o zdraví 3. 10. od 10.00 hod. „Knihovna je pro všechny“ – hry, kvízy a zábava pro celou rodinu. 5. 10. „Strašidelné spaní v knihovně“ Přihlásit se můžete od úterý 18. září _________________________________________________________________ „KAMARÁDKA KNIHOVNA“ : Soutěžíme o titul Naše knihovna se letos zapojuje do soutěže o titul „Kamarádka knihovna“. Abychom se mohli dostat co nejdál, potřebujeme spousty, spousty a spousty krásných vysvědčdní, které nám může u nás v knihovně vyplnit každé dítě – od nejmenších až do 15 let, naši čtenáři, čtenáři jiných knihoven i nečtenář. Přijďte se k nám podívat, vezměte s sebou partu kamarádů a ohodnoťte naši knihovnu. ____________________________________________________________ Přijďte prožít hezké Prázninové odpoledne do knihovny. Vždy ve středu : 25.7., 8.8., 15.8. a 22.8. od 14.00 do 17.00 hodin. Na každého šikulku čeká malá odměna. _________________________________________________________ 6. června 2012 – V naší knihovně proběhlo „PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE“. Žáci 1. třídy ZŠ Božice nejdříve splnili zkoušku – ukázaly jak se ve škole naučily číst a vše stvrdili čtenářským slibem. Potom je pan starosta slavnostně pasoval na rytíře knih. Děti si na památku odnesli pěknou knihu, záložku do knihy se slibem a také malou sladkou odměnu.

 

Obec Božice na Facebooku

facebook color

Registrace newsletteru

newsletter

Knihovna

knihovna

Poplatky – pes, odpady, …

kc ikona

Hlášení poruch

img 229205

Nejnovější aktuality

relax

Odkazy

obec na web

krizport

banner klesti

BLOND1

Erb patička
sipika

Golden Orange

© 2022 Obec Božice. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla